Xin hân hạnh ra mắt:

Thi Sĩ Hoàng Anh Tuấn - Thợ Đấu

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Phụng - Văn Phụng

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương

LM GB Nguyễn Văn Vàng

Trung tá Vũ Văn Sâm - Nhạc sĩ Thục Vũ

Diễn Đàn Nhạc Sĩ Nghèo